TIBBİ ATIK

Tıbbi atıklar patolojik atıklar, kesici-delici katı atıklar ve enfekte atıklar olarak üç grupta yer alan her türlü insan ve çevre sağlığına zarar veren atık türleridir. Bu atıkların gerekli şekilde toplanarak imha edilmesi için sağlık kuruluşlarında 3 farklı tipte çöp torbaları oluşturulmuştur. Bu çöp torbaları sayesinde hem atıkların cinsi tespit edilebilmekte hem de imha edilirken ayrıştırılmalarıOkumaya devam et “TIBBİ ATIK”

Atık Yönetimi Nedir?

Atık Yönetimi Üretim, uygulama ya da kullanım faaliyetleri sonrasında meydana gelen, ortaya verilmesi insan ve çevre sağlığı için tehdit oluşturan maddeler atık kapsamında değerlendirilir. Atıkların henüz kaynağındayken azaltılması, ayrılması, toplanması, depolanması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümüne ilişkin işlemleri kapsayan yönetim şekline atık yönetimi adı verilir. Atık Yönetimi Yönetmeliği ile atıkların meydana gelmesinden bertaraf edilmesine kadarOkumaya devam et “Atık Yönetimi Nedir?”

ÇÖP

Çöp, işlevini yitirmiş ve kullanılamaz her türlü materyale verilen genel addır. Yenilen ve kendilerinden yiyecek ve içecek maddeleri üretilen meyve, sebze ve diğer gıda maddeleri ile üretimde veya tüketimde kullanılan maddelerin işe yaramayan kısımları, kullanılmaz hale gelen eşya ve değerini yitiren maddelerolarak da tanımlanmaktadır. Çöpü toplayıp bertaraf etmekle görevli kişi, kurum ve kuruluşların gözünde; cinsi, niteliği ve niceliği ne olursa olsun, “çöplük” olarakOkumaya devam et “ÇÖP”

ÇÖP KAMYONU

Çöp kamyonu, küçük miktarlardaki biriken atıkları toplayarak, çöp depolama alanlarına taşıyan, bu iş için tasarlanmış kamyon tipidir. Bu araçlara teknik olarak “atık toplama aracı” da denir. Çöpü kamyona yükleme yöntemine göre beş temel modeli vardır. İçindekiler 1Türleri 1.1Ön yükleme 1.2Arka yükleme 1.3Yan yükleme 1.4Havalı yükleme (Pnömatik) 1.5Kepçe ile yükleme Türleri Ön yükleme Ön yükleme yöntemini kullanan kamyonlarOkumaya devam et “ÇÖP KAMYONU”

Geri dönüşüm

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık malzemelerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile ham madde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılmasına geri dönüşüm adı verilir. Geri dönüşümün amacı; kaynakların tükenmesini önlemek ve atık çöp miktarını azaltmaktır. Cam, kağıt, alüminyum, plastik, pil, motor yağı gibi maddeler geri dönüştürülerek tekrar kullanılabilir hale gelir bu da ülke ekonomisinde önemli bir rol oynar. AynıOkumaya devam et “Geri dönüşüm”

Web sitenizi WordPress.com' da kurun
Başla